Za pocetak evo nekoliko fotografija iz Ravne reke, maj 2002.

Pogled
Strara fabrika
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika

Strana : Foto album

Fotografije su Vam na raspolaganju,molimo Vas potpis i mail na http://www.prostinac.com


Copyright 2001, 2002 by Ivan Jovanovic
http://www.prostinac.com