Za pocetak evo nekoliko fotografija iz Markovca, maj 2002.
 
Putokaz
Autoput
Putarina
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
     
Motel "Stari Hrast"
"Stari Hrast"
Mesna zajednica
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
     
Spomenik 1
Spomenik 2
Plesni bar "METRO"
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
     
Pruga
Fabrika 1
Fabrika 2
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
     
Putokaz
Putokaz
Most
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika

Strana : Foto album

Fotografije su Vam na raspolaganju,molimo Vas potpis i mail na http://www.prostinac.com


Copyright 2001, 2002 by Ivan Jovanovic
http://www.prostinac.com