Za pocetak evo nekoliko fotografija iz Lukovice, maj 2002.
 
Putokaz 1
Putokaz 2
Restoran "LUG"
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
     
Restoran "LUG"
Restoran "LUG"
Restoran "LUG"
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
     
Restoran "LUG"
Restoran "LUG"
Skola 1
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
mala slika | velika slika
     
Skola 2
mala slika | velika slika

Strana : Foto album

Fotografije su Vam na raspolaganju,molimo Vas potpis i mail na http://www.prostinac.com


Copyright 2001, 2002 by Ivan Jovanovic
http://www.prostinac.com