Za pocetak evo nekoliko fotografija iz Glozana, avgust 2002.
 
"Dom kulture"  Glozane
"Pogled na crkve"  Glozane
"Lice crkve"  Glozane
Dom kulture
~69 ko
Pogled na crkve
~95 ko
Lice crkve
~73 ko
 
"Stara crkva"  Glozane
"Stara crkva"  Glozane
"Pomocna zgrada"  Glozane
Stara crkva
~91 ko
Stara crkva
~89 ko
 Pomocna zgrada
~130 ko
   
"Zvono"  Glozane
"Zvono"  Glozane
Zvono
~79 ko
Zvono
~81 ko

Strana : Foto album

Fotografije su Vam na raspolaganju,molimo Vas potpis i mail na http://www.prostinac.com

Copyright 2001, 2002 by Ivan Jovanovic
http://www.prostinac.com